Algemene Voorwaarden

ALLES EN BEAUTY ALGEMEEN VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIE

ARTIKEL 2 DE GEGEVENS

ARTIKEL 3 DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 5 PRIJS

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 7 LEVERINGSKOSTEN

ARTIKEL 8 RETOURNEREN

ARTIKEL 9 BEDENKTIJD

ARTIKEL 10 KLACHTENBEHANDELING

ARTIKEL 11 SLUITING

Definitie:

In deze voorwaarden wordt verstaan, aanvullende overeenkomst tussen de consument en de ondernemer waarbij producten worden digitale aangeschaft. De geleverd diensten of goederen worden tussen beide de partijen in acht genomen.

Identiteit van de ondernemer:

Alles en Beauty special mode accessoires

vestiging adres

Watervoort 17F

1046 BG Amsterdam

E-mailadres: info@allesenbeauty.nl

Klantenservice: 0642519602

Kvk:70784728

Btw-nummer: 255435484B01

De gegevens

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel gegevens over de toezichthoudende autoriteit. Deze gegevens mag niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze algemeen voorwaarden

Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemeen voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud ,tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en voldoen aan daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer willekeurige langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Als de ondernemer dat niet heb gedaan kan de consument zich van de aanbod ontbinden.

Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is van bepaald periode.

Prijs

De prijs met inbegrip van alle kosten van het product of digitale inhoud voor zover van toepassing de aflevering kosten en de wijze van betaling van de overeenkomst op afstand is gegeven.

De op het moment van aanschaf van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden, de aangegeven prijzen zijn eindprijzen inclusief Btw. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is , blijven de producten ons eigendom dan wel van Alles & Beauty.

Prijs met betrekking tot de Sale

wanneer de product nog niet in de Sale staan en u koopt het product en u ziet daarna het product in de SALE er vind op dat moment geen terugbetaling plaats

Herroepingsrecht :

de mogelijkheid van de consument om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand is er. Direct Contact opnemen met de winkel per mail ,de contact gegevens staan bovenaan deze pagina in het (kopje gegevens). Alles wordt per mail behandeld.

Leveringskosten/Verzending

De verzendkosten variëren van 1,95 tot 6,95 ook voor België

De verzendkosten , komen voor de rekening van de consument.

Behalve bij besteding tot 19,95 euro komen de verzendkosten van ons.

Alle bestelling worden met track en trace barcode verzonden.

RISICO VAN VERLIES – Levering aan de vervoerder geldt als levering aan de Koper, en daarna gaat het risico van verlies of beschadiging over op de Koper. Elke claim van de Koper met betrekking tot schade tijdens verzending of levering dient rechtstreeks aan de vervoerder te worden gericht. Eventuele claims van de Koper tegen Ons Bedrijf wegens tekortkoming of schade voorafgaand aan een dergelijke levering aan de vervoerder moeten worden gedaan binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen en vergezeld van de originele transportbonnen ondertekend door de vervoerder, waarbij de vervoerder de goederen heeft ontvangen van Ons Bedrijf in de geclaimde staat. In andere worden het risico van verlies berust tot de Koper en Alles & Beauty is niet aansprakelijk in het geval van verlies.

Retourneren en Annuleren

Retourneren zien wij binnen 14 dagen tegemoet

Bij een beschadigd bestelling bij aankomst wordt er een nieuw bestelling terug gestuurd met de beschadigd bij ons. Zonder de beschadigd bestelling bij ons wordt er geen nieuwe toe gestuurd.

Retourneren met het verzoek van geld terug, word binnen 14 dagen na aankoop van het product.

Eenmaal geplaatste en betaald bestelling bij Alles & Beauty, kunt u die niet meer annuleren, wel kunt u die retourneren binnen 14 dagen.

Bedenktijd

Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard de kenmerken en de werking van het product vast te stellen het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht het verstrekt.

De bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment dat u het product heeft ontvangen.

Verplichting van de ondernemer bij herroeping.

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,stuurt hij na ontvangst van deze melding willekeurige een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het retourneerde product, binnen bepaald tijd doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meld binnen 30 dagen.

Betaling

wij bieden de volgende betaalwijze aan:

IDEAL, CREDITCARD, BANCONTACT , SONFORT , BANKOVERSCHIJVING EN PAYPAL.

Wij behouden ons aan bij iedere bestelling de betaling te controleren en te bevestigen,

zolang de betaling niet bevestigen is blijf het product nog eigendom van de winkel en word niet verzonden.

Terugbetaling

elke terugbetaling in het geval van herroepingsrecht voeren wij automatisch binnen 30 dagen uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Bij betaling met creditcard of Pay pal wordt er gevraagd naar de betaal rekening zodra het geld terug gestort wordt.

Klachtenbehandeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend klachten regeling wanneer er klacht binnen komt, de klacht wordt behandeld binnen bekwame tijd door de ondernemer vanaf de dag dat de klacht binnen komt.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de mail beantwoord

Sluiting

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod tijdig voor sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.